Даний курс призначений для студентів 3-4 курсів педагогічного відділу, які проходять практику пробних уроків. Тут ви знайдете методичні рекомендації для підготовки пробного уроку математики у початковій школі, розробки деяких фрагментів уроків та окремих етапів, поради щодо проведення усних обчислень, роботи над задачами різних типів та інше.

В цьому курсі вивчається наукове теоретичне обгрунтування основних фактів початкового курсу математики. Зокрема, теоретико-множинна основа чотирьох арифметичних дій, поняття раціонального числа, величини та інше

Даний курс є продовженням вивчення методики навчання початкового курсу математики, а саме - методика роботи над задачами різних типів, класифікація простих задач, типові задачі в пкм. Крім цього, вивчається методика ознайомлення з величинами, алгебраїчним та геометричним матеріалом у початковій школі.

В цьому курсі вивчаються загальні питання методики навчання початкового курсу математики, як науки, а також методика вивчення нумерації та арифметичних дій у початкових класах

Даний курс є логічним продовженням вивчення математики першого курсу. Тут вивчаються початки математичного аналізу, а саме диференціювання та інтегрування, узагальнюються знання про многогранники та вивчаються тіла обертання.

В цьому курсі вивчається предмет математика за загальноосвітньою програмою рівня стандарту. Тут ви знайдете основні формули, що вивчаються в курсі математики та зразки їх застосування, короткий виклад теоретичного матеріалу, опорні схеми та конспекти, завдання для самостійної роботи, контролю та самоконтролю.